Zalecamy korzystać z kreatora kubków na urządzeniach deskop ( większa rozdzielczość )